علم زبان

پروژه ای از تیم کشوری ترویج دانش زبانشناسی

كلاسهاي كنكوررديف كد دوره عنوان دوره شهريه روزهاي برگزاري ساعت برگزاري تاريخ شروع تاريخ پايان مكان برگزاري توضيحات ثبت نام
1 3022 دوره كنكور ارشد 1 پنجشنبه - جمعه 13-19 490.000 تومان 1395-05-04 1395-05-02 آموزشگاه موسسه پارسه توضيحات تستي درج شده است
رشته هاي دانشگاهي