علم زبان

پروژه ای از تیم کشوری ترویج دانش زبانشناسی

زبانشناسي و زمينه هاي وابسته
تیم ترویج زبانشناسی، نخستین مجموعه‌ی کارآفرینی و ترویج دانش در زمینه‌ی زبان و زبانشناسی در سطح کشور است. این تیم در اول بهمن 1394 با برگزاری نخستین هماهنگی‌ها و جلسات، حضور خود را در جامعه دانشگاهی کشور اعلام کرد و از ابتدای فعالیت تکیه بر توان اساتید و دانشجویان و دانش‌آموختگان زبانشناسی و زمینه‌های وابسته داشته است و سعی کرده استقلال و پویایی خود را حفظ کند. در مرحله فعلی، این تیم درصدد است حضور خود را با ثبت رسمی در سطح جامعه‌ی دانشگاهی تثبیت کند و با اتکا به توان زبانشناسان جوان و بادانش و مشاوره‌ی اساتید فرزانه، دوران جدیدی را برای این رشته در کشور رقم بزند. در اینجا میتوانید اطلاعات مورد نیاز خود را درباره‌ی این تیم کشوری به دست آورید. گفتمان اصول ساختار همکاری با ما


رشته هاي دانشگاهي