علم زبان

پروژه ای از تیم کشوری ترویج دانش زبانشناسی

منشور اخلاقي
بهبود تعاملات جامعه زبانشناسی یکی از اهداف کلیدی تیم ترویج است. بنابراین لازم است اعضای فرهیخته آن، علاوه بر رعایت بدیهیات اخلاقی، چنان منش رفتاری را در پیش گیرند که نشانگر روح اهداف تیم باشد. ورود اعضای جدید را تبریک گفته و از این بزرگواران انتظار داریم این قرارداد اخلاقی را در فعالیتهای خود نهادینه کنند :
1. به افزایش روحیه‌ی مثبت‌نگری، خودباوری و اعتمادبه‌نفس خود و تیم اهمیت میدهیم، آن را به جامعه زبانشناسی تسری میبخشیم و با انگیزه دادن، شادابی تیم را بیمه میکنیم.
2. با تلاش صادقانه در زمینه خود، زبانشناسی کشور را اعتلا میدهیم و ترقی خود را در گرو پیشرفت این رشته در کشور می‌بینیم. در تعامل با نمایندگان سایر کشورها حفظ حریم ایران و استقلال علمی آن را لحاظ میکنیم.
3. بر این باوریم که رشد تیم ترویج به رشد تیمهای استانی بستگی دارد و در این راستا اعضای استانهای دیگر را یاری می‌دهیم و با یکدیگر تعامل سازنده‌ی خود را گسترش میدهیم.
4. پس از شرح اهداف تیم به دوستانمان ایشان را به فعالیت دعوت می‌کنیم. بر اصول تیم تاکید داریم و آن را فدای حجیم شدن تیم نمی‌کنیم. تنوع منش و هدف را طبیعی دانسته، به فال نیک می‌گیریم و با تعامل دوستانه با دیگر نهادها و افراد در این رشته، از ایجاد اختلافات پیشگیری میکنیم.
5. به پشتوانه پاک‌نیتی، دانش و زحمات دپارتمانهای زبانشناسی و برای افزایش همگرایی سازنده گرد هم آمده‌ایم و با جبهه بندیها مخالفیم.
6. پذیرای تجربیات پیشکسوتان هستیم، نقدها را با حفظ حرمت استاد و شاگردی مطرح می‌کنیم، خود را مدیون بزرگان میدانیم و متواضعانه احترام این عزیزان را به‌جامی‌آوریم.
7. عزتمندانه نماینده‌ی متشخص رشته‌ی خود خواهیم بود. مشتاقانه و با شکیبایی به سوالات مردم و دانشگاهیان در خصوص ماهیت زبانشناسی پاسخ داده، بر ویژگیهای خاص و استقلال این رشته تاکید کرده، ارتباط آن با سایر رشته‌ها و کاربردهایش را شرح می‌دهیم.
8. معتقدیم که با همدلی با مسئولین، اهداف تیم زودتر به نتیجه میرسد. در تعامل با ایشان، با توجه به وظایف و اختیارات قانونی آنها و درک اقتضائات و محدودیتهای حوزه‌ی کاریشان، مشکلات و انتظارات خود را شفاف و صریح بیان میکنیم.
9. از نقد استقبال می‌کنیم. باور داریم که بهترین ناظران تیم، منتقدین منصف هستند، اصلاح تدریجی فعالیتهای تیم امری طبیعی بوده و همواره در این راستا تلاش میکنیم.
10. به تنوعات فرهنگی در این تیم کشوری احترام میگذاریم و در هر سطح از پیشینه تحصیلی و شغلی که هستیم، کرامت انسانی اعضا را پاسداری میکنیم. ساکن هر کجا که باشیم، فارغ از قومیت، زبان، وضعیت اقتصادی و اجتماعی، اجازه نمی‌دهیم خودبرترانگاری بر ما مستولی شود.
11. تیم ترویج الگوی موفق تعامل مثبت و کار گروهی در جامعه زبانشناسی است. بنابراین بر ضرورت حفظ احترام بین اعضا و افزایش روحیه کار تیمی به وسیله‌ی صمیمیت برآمده از فداکاری تاکید داریم. تمام اعضا در هر سطحی که هستند به یک اندازه در موفقیت تیم سهیمند، تلاش اعضای عادی و سرگروهها به یک میزان مهم بوده و انجام وظائف در زمان تعیین شده، احترام به تیم است.
12. در صورت مشاهده سوء رفتار و تخطئ از منشور اخلاقی، ابتدا مساله را به فراخور حال فرد با وی مطرح کرده، دوستانه تذکر داده، و در صورت لزوم مراتب را به سرگروه خود منتقل کرده و از پیشداوری خودداری می‌کنیم.

مصوب شورای مرکزی تیم ترویج زبانشناسی
1394/12/28

رشته هاي دانشگاهي