علم زبان

پروژه ای از تیم کشوری ترویج دانش زبانشناسی

همكاري
با سپاس از حسن توجه شما به همکاری با تیم ترویج، لازم به توضیح است که بنا به نوع فعالیت خود میتوانید به صورت فردی و یا سازمانی با تیم ترویج زبانشناسی فعالیت کنید. آحاد مردم عزیز کشورمان، و تمامی نهادها، شرکتها و سازمانهای کشور، در هر سطحی که هستند، مخاطب تیم ترویج زبانشناسی هستند. این تیم به وجه علمی خود، در جامعه دانشگاهی علاوه بر رشته‌ی زبانشناسی و زمینه‌های وابسته و پیوسته به آن، در تعامل با سایر رشته‌ها نیز هست. در سطح دوم، به سبب وجه ترویجی آن، در تعامل روزمره با افراد عادی جامعه با هر سطح تحصیلاتی هست. و به سبب وجه کارآفرینی و اشتغال، در تعامل با مسئولان ذیربط است.


رشته هاي دانشگاهي